Advokátka v Praze JUDr. Jana Dvořáková Závodská
Poskytuje veškeré advokátní služby, zejména se zaměřením na předmanželské a manželské smlouvy,
vypořádání společného jmění manželů, zastupování v rozvodovém řízení, převody nemovitostí, řešení nájmu a
podnájmu včetně případných sporů, zastupování v dědickém řízení, zakládání společnosti s.r.o. a spolků a
mezinárodní právo soukromé, včetně poskytování služeb v anglickém a ruském jazyce.Sídlo AK:  Jugoslávských partyzánů 1599/31, Dejvice, Praha 6

Mobil:        + 420 602 890 288
E-mail:      dvorakova.zavodska@post.cz


JUDr. Jana Dvořáková Závodská pravidelně seznamuje s problematikou občanského práva diváky České
televize v pořadu “ Sama doma”, je spoluautorkou knih “Byty a právo” a “Rozvody, rozchody a zánik partnerství”,
které vydalo nakladatelství Wolters Kluwer, přispívá do různých právnických časopisů.


Ukázky z pořadu České televize "Sama doma" : 

    Nesezdané páry

    Předmanželská smlouva
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a
spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto
pověřeného subjektu je   www.cak.cz.    Odměnu advokáta určuje vyhl.č. 177/1996 Sb. ve znění novel.

V souladu s evropským nařízením GDPR vydala advokátka JUDr. Jana Dvořáková Závodská pravidla zakotvená ve směrnici o ochraně osobních údajů.
Přílohou č. 1 této směrnice je  souhlas zaměstnance se zpracováním jeho osobních údajů.
Přílohou č. 2 této směrnice je smlouva o zpracování osobních údajů.
Přílohou č. 3 této směrnice je informace o právech subjektů údajů.

Tato webová stránka je dočasná - web připravujeme.